Üdvözöljük! Belépés | Új felhasználó? Regisztráció
IngatlanKeresés az ingatlanközvetítők között. HitelKeresés a hitelközvetítők között. BiztosításKeresés a biztosításközvetítők között. ÁllásKeresés az állásközvetítők között.

Felhasználási Feltételek

A netközvetítő.hu használatának megkezdése előtt köteles vagy elolvasni és elfogadni a netközvetítő.hu felhasználási feltételeit (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Netközvetítő  Kft-vel (Cg.) és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Netközvetítő Kft (a továbbiakban netközvetítő.hu) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A netközvetítő.hu szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A netközvetítő.hu elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A netközvetítő.hu elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a netközvetítő.hu, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A netközvetítő.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A netközvetítő.hu nem garantálja a keresőknek hogy megfelelő ajánlatot kapnak a netközvetítő.hu rendszerében regisztrált partnerektől. A netközvetítő.hu nem garantálja a regisztrált partnereknek, hogy megfelelő ügyfelet biztosít, akinek sikeresen tud ügyintézést bonyolítani, véghez vinni.

A netközvetítő.hu, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A netközvetítő.hu nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a hiteligénylés közvetítéséből történik.

A netközvetítő.hu elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A netközvetítő.hu a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.
 A netközvetítő.hu továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Regisztráció

Az oldalon megjelenő információk csak tájékoztató jellegűek. A regisztráció után jelenik meg a partner adatlapja amely tartalmazza az elérhetőségét és egyéb információkat a partnerről, aminek a segítségével kapcsolatba léphet vele a kereső ügyfél. A pertner regisztrációja egyben a megrendelés a szolgáltatásra, a hirdetés feladására. A regisztrációnál tudják kiválasztani a megfelelő éves díjcsomagot.
 

A netközvetítő.hu szolgáltatását bármely partner kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

és

A netközvetítő.hu szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A netkozvetito.hu a szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A netközvetítő.hu továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.
A netkozvetito.hu nem vállal felelősséget az adatok, információk naprakész pontosságáért, de igyekszik az információkat - lehetőségéhez mérten - frissíteni.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben netközvetítő.hu tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

A regisztrált  ügyfelek akik adatlap formájában küldik el a hiteligénylésüket az általuk választott hitelközvetítőnek, így minden Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

Minden regisztráció után, a regisztrációnál megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld az netközvetítő.hu, amivel a regisztrációt a Felhasználó aktivá tudja tenni. A megerősítés után tud belépni a regisztrációnál megadott felhasználónevével és jelszavával.

Szolgáltatás megrendelése hitelközvetítőknek (előfizetés)

A hirdető partner regisztrációval egyben megrendeli a szolgáltatást, és a regisztráció elején kiválaszthatja az éves díjcsomagot. A netkozvetito.hu oldalán elektronikus úton adja fel a hirdetését, adatlap formájában. A hirdetés feladásánál lehetősége van logót, képeket elhelyezni az adatlapjában. A hirdető felelősséget vállal azért, hogy hirdetése teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvénynek, nem sérti jogellenes módon harmadik személyek érdekeit.

A netközvetítő.hu nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és a hirdetés megjelenésének jogkövetkezményeiért. A regisztrációval létre jön a megrendelés, amiről a netközvetítő.hu számlát állít ki, és postán  megküldi. . A számlát a megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A hirdetés hatására létrejövő jogviszonyoknak netközvetítő.hu nem alanya. A netközvetítő.hu díjat nem fizet vissza, ezt mint felhasználó a regisztrációval és használattal tudomásul veszi.

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre a fizetési határidő lejárta után sem, úgy behajtó céghez kerül át.

Szolgáltatás megszüntetése, felmondása

A regisztrált felhasználó kérésére, vagy a regisztráció törlésével a szolgáltatás megszűnik. A netközvetítő.hu rendszeréből a Felhasználó minden adata végérvényesen törlődik.
A korábban már megrendelt szolgáltatásokat a megrendelőnek meg kell térítenie, a szerződés felmondása esetén is.  A szerződés megrendelő részéről történő felmondása a megrendelőt nem mentesíti a megrendelői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. A megrendelt szolgáltatások ellenértékének megfizetése számla ellenében, a kiállítástól számított 8 napon belül történik.

Fórum

A netközvetítő.hu fórum célja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással  tapasztalataikat. Nem megengedett a hozzászólásokban, agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű, témaromboló, sértő megjegyzések közlése.
Tilos továbbá minden olyan beavatkozás, amivel a fórum, topik mérete megváltozik és akadályozza annak megfelelő használatát, vagy akadályozza a folyamatos rendeltetésszerű társalgást, jogszabályban tiltott dolgok, megjegyzések megjelentése.

A netközvetítő.hu törölheti a Felhasználót a fenti kritériumok megszegése esetén, rágalmazás, sértő vagy erkölcstelen, mások nyugalmát zavaró megjegyzések, utalások, és erre irányuló képek, Internetes elérési utat, linket biztosító oldalakhoz, vagy más személy, bármilyen adatának a közzététele, a netközvetítő.hu értelmezése szerinti ellentétes felhasználás esetén.
A netközvetítő.hu semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

Személyiségi jogok védelme

A netközvetítő.hu a regisztrációt és  adatok szolgáltatását végrehajtó felhasználó, mint  felhasználó felhatalmazza, és hozzájárulását adja, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím, e-mail cím és telefonszám kiadható és továbbítható legyen, a igénylő által választott közvetítők részére, a netközvetítő.hu rendszerében regisztrált közvetítők részére,igénylés intézése céljából.

Az adattovábbításról a netközvetítő.hu minden esetben, a regisztrációban megadott e-mail címére küld egy e-mailt, amiben szerepel az adattovábbítás címzettjének neve, amit a regisztrált  partner szintén a regisztráció alkalmával adott meg és járult hozzá. A regisztrált igénylőnek így lehetősége van nyomon követni adatainak a továbbítását.

A netközvetítő.hu adatlapján keresztül személyes információkat tárolhat, de ezt csak a szolgáltatás ideje alatt használja a felhasználó részére nyújtott szolgáltatás céljából.
A netközvetítő.hu Internetes rendszerében az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik. Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok a netközvetítő.hu részére, hogy e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja.

Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. A netközvetítő.hu az egyéb adatokat azonosításhoz, különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A felhasználó által feltöltött adatok valódiságáért, illetve az abban szereplő részletekért, valamint az oldalon közzétett hirdetésekben, fórumokban, egyéb cikkekben közölt anyagokért, - a netközvetítő.hu - sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az oldal rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk, a felhasználót terhelik.

Tilos, az oldalra: jogsértő, pornográf, rasszista, vagy bármilyen erkölcsileg elítélhető jeleket, szimbólumokat, képeket, fotókat, grafikákat, szavakat, szöveget elhelyezni, feltölteni. Az ilyen jellegű anyagokat, a szolgáltató minden előzetes figyelmeztetés nélkül törli rendszeréből, illetve jogi eljárást kezdeményezhet az adott felhasználó ellen.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Adatkezelő adatai, elérhetősége

Netközvetítő Kft.
1188 Budapest, Saláta u. 23/a